Το CretAquarium, κοντά στο Ηράκλειο, καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 5000τμ και είναι μέρος του ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΥ, όπου φιλοξενείται ένα κέντρο ερευνών με εγκαταστάσεις τεχνολογικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές. Και τα δύο κέντρα μαζί λόγω του μεγέθους τους και του ανεπανάληπτου σχεδιασμού τους είναι από τα μεγαλύτερα του είδους τους σε ολόκληρη την Μεσόγειο.